• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

     

 

 

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Prof. Dr. Ali TAŞ 

Lisans:  Sakarya Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı

Doktora: Sakarya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Alanları: Türk Yönetim Tarzı, Makro Kurumsal Kuram, Kurumsal Kuram, Stratejik Yönetim, Stratejik Düşünme, Uluslararası İşletmecilik

İletişim (Dahili Telefon) : 14159

E-Posta: ali.tas@bakircay.edu.tr

 

 

 

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Prof. Dr. Arıkan Tarık SAYGILI (Bölüm Başkanı)

Lisans:  South Dakota Üniversitesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: South Dakota Üniversitesi, İşletme Programı

Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, İşletme Programı

Araştırma Alanları: Maliyet Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Denetim

İletişim (Dahili Telefon) : 11156

E-Posta: arikantarik.saygili@bakircay.edu.tr

 

 

 

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Doç. Dr. Eleftherios GIOVANIS

Lisans:  Thesally Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yüksek Lisans: Macedonia Üniversitesi, Ekonomi ve Bölgesel Çalışmalar Okulu,  İktisat Programı

Yüksek Lisans: Hellenic Open Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Okulu, İktisat Programı

Doktora: London Royal Holloway Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Programı

Araştırma Alanları: Çevre Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Refah Ekonomisi, Uygulamalı Ekonomi ve Ekonometri

İletişim (Dahili Telefon) : -

E-Posta: eleftherios.giovanis@bakircay.edu.tr

 

     

 

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan ÖZTÜRK

Lisans:  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Programı

Doktora: Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon

Araştırma Alanları: Örgüt Kuramları, Kaynak Bağımlılığı Kuramı, Stratejik Yönetim, Girişimcilik, Yöntembilim

İletişim (Dahili Telefon) : 14124

E-Posta: oguzhan.ozturk@bakircay.edu.tr

  

                             

                             orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Dr. Öğr. Üyesi Merve COŞKUN EKİNCİ 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği Programı

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, işletme Mühendisliği Programı

Araştırma Alanları: Tüketici Davranışları, Tüketici Psikolojisi, Uluslararası Pazarlama, Hizmet Pazarlaması

İletişim (Dahili Telefon) : -

E-Posta: merve.coskun@bakircay.edu.tr

   

         

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Dr. Öğretim Üyesi Sefa TAKMAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Ekonomisi Programı

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngilizce İşletme Yönetimi Programı

Araştırma Alanları: Finansal Tahmin ve Modelleme, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Risk Yönetimi

İletişim (Dahili Telefon) : -

E-Posta: sefa.takmaz@bakircay.edu.tr

     

             

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Dr. Öğretim Üyesi Nurhan DUDAKLI

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Programı

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İngilizce Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Karar Destek Sistemleri, Üretim ve Hizmet Sistemleri

İletişim (Dahili Telefon) : -

E-Posta: nurhan.dudaklı@bakircay.edu.tr

   
   

   

     

         

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Arş. Gör. Fevzi ÖLMEZ

Lisans:  Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İngilizce) Bölümü

Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Finans Programı

Doktora: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Finans Programı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Uluslararası Ticaret, Dış ticaret, Turizm Ticareti

İletişim (Dahili Telefon) : 17057

E-Posta: fevzi.olmez@bakircay.edu.tr

   

 

 

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

Arş. Gör. Esra AYDIN

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yüksek Lisans: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman  (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Türev Araçlar, Davranışsal Finans, Portföy Yönetimi

İletişim (Dahili Telefon) : 17067

E-Posta: esra.aydin@bakircay.edu.tr